Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

About us in Media

Česká kniha se snaží zvýšit povědomí o současné české próze ve světě

Český rozhlas Plus, 2. 7. 2015

V České republice se každoročně koná spousta literárních klání. Cena s názvem Česká kniha má však jisté specifikum. Snaží se podporovat překlady zdejší beletrie do cizích jazyků.

Projekt se zrodil v hlavách několika autorů a překladatelů mezi Paříží a Prahou. Předsedou občanského sdružení Česká kniha je Martin Daneš. 

Literární soutěž s názvem Česká kniha se už 4. rokem snaží zvýšit počet překladů kvalitní české prózy do cizích jazyků. Výsledky nejsou ohromující, ale jistě chvályhodné. Jde totiž o altruistický projekt skupiny nadšenců. Připravila Lucie Vopálenská.

Cena se uděluje od roku 2012. Pro všechny laureáty z minulých let se podařilo najít zahraniční vydavatele. Povídková sbírka Číňanova pěna Vladimíra Binara, román Němci Jakuby Katalpy i Dějiny světla loňského vítěze Jana Němce už vyšly minimálně ve dvou překladech. 

Ocenění Česká kniha se uděluje pod záštitou Ministerstva kultury ČR, ve spolupráci se sítí Českých center a Institutem umění - Divadelním ústavem.  

Je podporováno Královéhradeckým krajem, ale především Miladou Horákovou a její cestovní agenturou. Jde v podstatě o altruistickou aktivitu skupiny nadšenců. 

V sedmičlenné porotě zasedají literární akademici, překladatelé i knihkupci. Podle předsedy Petra A. Bílka se do letošního finále dostaly samé dobré knihy. 

Zvítězily povídky Matěje Hořavy, které pod názvem Pálenka vydal brněnský Host. Laureát se předávání ceny nezúčastnil, a tak ho zastoupil šéf vydavatelství, Miroslav Balaštík. 

Letos potřetí udělovanou Cenu čtenářů získal paradoxně autor, pro kterého je čeština cizím jazykem - posluchačům Českého rozhlasu dobře známý David Vaughan za novelu Slyšte můj hlas. 

Na vyhlášení se do Prahy dostavili i zástupci zahraničních vydavatelství, která organizátoři České knihy nazývají „světovými pozorovateli". Třeba paní Heike Birke z německé Balaeny. 

Kromě ní a zástupců polského vydavatelství Książkowe klimaty dorazili i redaktoři menšího, intelektuálního španělského nakladatelství Bostezo.  

Podle redaktora Paca Inclána již třetím rokem pozorují, ale jsou připraveni nějaký zajímavý český titul vydat. „Zajímá nás literatura, která má humor. Jaroslav Hašek nebo Karel Čapek. Madridské České centrum nám nedávno nabídlo Tichý dech Jana Trachty. Velmi zvažujeme vydání tohoto titulu." 

Podle loňského vítěze České knihy Jana Němce náš stát českou literaturu směrem do zahraničí nepodporuje dostatečně. Poláci podle něj dělají daleko víc. Radim Kopáč z MK ČR, který má tuto oblast na starosti, přiznává, že personálních kapacit i financí by bylo zapotřebí více.

 

Fuente