Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Orbis Pictus

Dne 11.2. Kurátor Petr Nikl uvedl v Naves Matadero výstavu s názvem Orbis Pictus, která zde bude k vidění do 6.1. Do této interaktivní expozice návštěvníka zapojí mechanismy založené na pohybu, světle a stínu a zvukových hudebních tónech.


Ohlasy v médiích