Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Jiří Kůs a Luboš Komárek představí projekty české nanotechnologie na portugalské Univerzitě v Aveiru

Zástupci českého nanoprůmyslu a nanovýzkumu, Jiří Kůs a Luboš Komárek, navštíví 14. listopadu Univerzitu v Aveiru a setkají se se svými portugalskými kolegy. Hlavním tématem jejich setkání bude oblast výzkumu, inovace a navázání mezinárodní spolupráce a to především díky projektům Nanoprogress a Česko je Nano. Očekává se navázání širší spolupráce mezi českými a portugalskými vědci, stejně tak jako se nedávno podařilo navázat spolupráci se španělskými kolegy. Momentálně česká nanotechnologie patří ke světové špičce.

Jiří Kůs (Vimperk, 1963) je český podnikatel, psycholog, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Byl obchodní ředitel česko-italské společnosti Lovato Electric. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a byl iniciátorem založení Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Od roku 2014 se aktivně věnuje formou přednášek, rozhovorů pro média a veřejných vystoupení propagaci konceptu třetí průmyslové revoluce a dopadech nastávající změny ekonomického paradigmatu na celou společnost. Jeho další oblastí zájmu je vedle nových technologií klinická psychologie. Je členem České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Více informací na: http://www.nanoasociace.cz/

Luboš Komárek (Aš, 1982) je manažerem vysoce inovativního klastru Nanoprogress, se zabývá výzkumem nanovlákenných struktur a jejich aplikací do řady průmyslových odvětví včetně medicíny. V průběhu své šestileté existence byl klastr iniciátorem a akcelerátorem spolupráce mezi malými a středními podniky a výzkumnými institucemi a společně se svými členy úspěšně realizoval řadu projektů kolektivního výzkumu se světově unikátními výsledky. Nanoprogress se zaměřuje na čtyři strategické oblasti: Výzkum a vývoj, Technologický rozvoj, Internacionalizaci a mezinárodní spolupráci a rozvoj klastru. Luboš Komárek, manažer klastru má vysokoškolské vzdělání a disponuje jak odbornými dovednostmi, tak i pracovními zkušenostmi získanými v tuzemsku a v průběhu osmiletého pobytu v zahraničí plynule hovoří anglicky, portugalsky a španělsky. V klastru Nanoprogress je zodpovědný za komplexní řízení všech jeho aktivit.

Projekt „Nanoprogres“ byl zvolen projektem roku v kategorii Spolupráce firem - klastry a stal se jedním z nejúspěšnějších národních projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ocenění udělila agentura CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nanoprogress bude spolu se svými mezinárodními partnery (Packbridge, Plastiwin, InovCluster, BalticNet-PlasmaTec) zakládat Evropské strategické klastrové partnerství „AdPack“ v nově vznikajícím průmyslovém odvětví inteligentních obalovin.

Univerzita v Aveiru byla založena v roce 1973 a studuje zde 12 500 studentů, kteří si mohou vybrat z 58 bakalářských, 40 magisterských a 25 doktorských programů. Univerzita se zaměřuje především na výzkum a vývoj v oblasti přírodních vědy a technologií. Nezůstává pozadu ani v oblasti podnikového řízení a průmyslu.

Akci organizuje Velvyslanectví ČR v Portugalsku, Univerzita v Aveiru, České centrum v Madridu, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a Nanoprogress.

Více informací na: 
http://www.nanoprogres.cz/en
http://www.nanoasociace.cz/en/  
http://www.ua.pt/