Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Jiří Kůs a Luboš Komárek vystoupí na Technologickém institutu v Lisabonu

Dva významní čeští odborníci v oblasti nanotechnologií navštíví 15. listopadu Technologický institut Univerzity v Lisabonu a setkají se se svými portugalskými kolegy. Hlavním tématem jejich setkání bude výzkum, inovace a navázání mezinárodní spolupráce a to především díky projektům Nanoprogress a Česko je Nano. Setkání má také sloužit k navázání širší spolupráce mezi českými a portugalskými vědci, stejně tak jako se nedávno podařilo navázat spolupráci se španělskými kolegy. Český nanotechnologický výzkum patří ke světové špičce tohoto mladého a progresivního oboru.

Jiří Kůs (Vimperk, 1963) je český podnikatel, psycholog, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Byl obchodní ředitel česko-italské společnosti Lovato Electric. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a byl iniciátorem založení Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Od roku 2014 se aktivně věnuje formou přednášek, rozhovorů pro média a veřejných vystoupení propagaci konceptu třetí průmyslové revoluce a dopadech nastávající změny ekonomického paradigmatu na celou společnost. Jeho další oblastí zájmu je vedle nových technologií klinická psychologie. Je členem České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Více informací na: http://www.nanoasociace.cz/

Luboš Komárek (Aš, 1982) je manažerem vysoce inovativního klastru Nanoprogress, se zabývá výzkumem nanovlákenných struktur a jejich aplikací do řady průmyslových odvětví včetně medicíny. V průběhu své šestileté existence byl klastr iniciátorem a akcelerátorem spolupráce mezi malými a středními podniky a výzkumnými institucemi a společně se svými členy úspěšně realizoval řadu projektů kolektivního výzkumu se světově unikátními výsledky. Nanoprogress se zaměřuje na čtyři strategické oblasti: Výzkum a vývoj, Technologický rozvoj, Internacionalizaci a mezinárodní spolupráci a rozvoj klastru. Luboš Komárek, manažer klastru má vysokoškolské vzdělání a disponuje jak odbornými dovednostmi, tak i pracovními zkušenostmi získanými v tuzemsku a v průběhu osmiletého pobytu v zahraničí plynule hovoří anglicky, portugalsky a španělsky. V klastru Nanoprogress je zodpovědný za komplexní řízení všech jeho aktivit.

Projekt „Nanoprogres“ byl zvolen projektem roku v kategorii Spolupráce firem - klastry a stal se jedním z nejúspěšnějších národních projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ocenění udělila agentura CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nanoprogress bude spolu se svými mezinárodními partnery (Packbridge, Plastiwin, InovCluster, BalticNet-PlasmaTec) zakládat Evropské strategické klastrové partnerství „AdPack“ v nově vznikajícím průmyslovém odvětví inteligentních obalovin.

Technologický institut Lisabonské univerzity byl založen v roce 1911 a patří k nejvýznamnějším ústavům vědy a technologie v Portugalsku. Ačkoli spadá pod Univerzitu v Lisabonu, jedná se o veřejné a finančně nezávislé centrum.

Akci organizuje Velvyslanectví ČR v Portugalsku, Technologický institut Univerzity v Lisabonu, České centrum v Madridu, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a Nanoprogress.

Více informací na: 

http://www.nanoprogres.cz/en
http://www.nanoasociace.cz/en/
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/