Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Festival Latitudes v Huelvě připomene sovětskou invazi v Praze roku 1968

Při příležitosti 50. výročí Pražského jara a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa uvede na své programu Festival fotografie Latitudes výstavu čtyřiceti fotografií od různých autorů, jimž se podařilo tento osudný 21. srpen zachytit. Výstava, jejíž kurátorkou je fotografka Dana Kyndrová, se bude konat od 7. února do 25. března na rektorátu Univerzity v Huelvě jako první událost tohoto roku připomínající významná výročí ČR.

Československá společnost si během šedesátých let užívala uvolňování politického a kulturního života, které bylo ve srovnání s předcházejícími lety stalinského útlaku zejména ve druhé polovině šesté dekády velmi intenzivní. Na začátku roku 1968 se do tohoto společenského uvolňování zapojila i Komunistická strana Československa.  V čele této strany stál slovenský politik Alexandr Dubček, jehož iniciativou začal kulturní a politický proces známý jako Pražské jaro. Toto období naděje a radosti však náhle skončilo v brzkých ranních hodinách dne 21. srpna vzdušnou a pozemní invazí, která byla uskutečněna vojsky Sovětského svazu společně s vojsky Polska, Maďarska, Bulharska a  NDR za pomoci 500.000 vojáků, 6.000 tanků a 800 letadel. 

Více než 100 civilistů zaplatilo během manifestací v boji za státní suverenitu životem. Výstava Srpen 1968 znovu připomíná tyto hodiny plné zmaru a beznaděje zásluhou odvážných fotografů profesionálních i amaterských, kteří riskovali nejen samotným pořizováním fotografií, ale ve většině případech i jejich uchováváním do roku 1989, kdy je díky nově nastolené demokracii mohli volně zveřejnit.  

Dana Kyndrová, fotografka a kurátorka této výstavy, vystudovala filozofii a humanitní vědy na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1992 je její specializace především černobílá fotografie. Na svém kontě má přes 60 výstav doma i v zahraničí. Vydala 6 publikací, mezi kterými jsou například Per musicam aequo (1998) o hudebním vzdělávání zrakově postižených a Žena mezi vdechnutím a vydechnutím (2002).  Její práce je k vidění, mimo jiné, v Moravské galerii v Brně, či v muzeích v Lausanne, Newcastlu, Paříži a New Yorku. 

Výstavu organizuje Velvyslanectví České republiky v Madridu, Festival Latitudes 21 a České centrum v Madridu v rámci programu k výročím let 1918 a 1968.

Více informací http://www.latitudes21.com/