Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Bratří Formani se rozloučí s Madridem posledním vyprodaným představením

Představení "Deadtown" se bude konat ještě třikrát v Nave 11 v kulturním centru Mataderu ve dnech 26., 27., a 28. ledna. Představení je velmi úspěšné a těší se velkému zájmu publika i médií a krátce po premiéře byly vyprodány vstupenky. Synové mezinárodně uznávaného režiséra Miloše Formana jsou známí nejen svým originálním pojetím tvorby, ale i snahou překročit zaběhnuté tradice a vytvořit nový divadelní svět. Představení "Deadtown" bere diváky na cestu, kde se iluze mění v novou realitu a to vše za doprovodu němého animovaného filmu Karla Zemana.

Divadlo bratří Formanů bylo založeno před 25 lety. Jejich působení v nejvýznamnějších divadlech a festivalech v Evropě, Spojených státech a Mexiku jim přineslo mezinárodní uznání. Bratři Formani jsou také proslulí svým inovačním způsobem práce a poetičností v divadelních dílech, díky čemuž si uchovávají svou jedinečnost. Divadlo bratří Formanů nemá vlastní prostory ani scénu a představení se většinou v závislosti na dané hře odehrávají na nejrůznějších místech.

Nejnovější představení "Deadtown" je nevšední divadelní hra za doprovodu němého filmu, ve které se prolínají tři různé dimenze. Obraz a scénu tvoří na pozadí promítané černobílé fotografie a němé filmové kovbojky, které také slouží k nastínění iluze a nové reality. Představení je směsicí filmové animace (historicky se jedná o stěžejní okamžik české filmové tvorby), výrazných vizuálních a zvukových efektů, živé hudby, herecké akce a loutek. Pomocí těchto efektů autoři překračují hranice optických iluzí a nalézají zcela nový svět. Stejně i v jako předešlých představeních bratří Formanů diváci nevstupují pouze do divadelního sálu, ale do naprosto originálního prostoru.

 

Doporučený vstup od 8 let

Prodej vstupenek (Od 11,25€ do 15€): https://navesmatadero.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=1129718235  

Akci pořádá Matadero Madrid a České Centrum