Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Lucie Žáková zahraje v Madridu Dvořáka

Cantate Mundi pod vedením Miguela A. García Cañamera a známé české varhanice Lucie Žákové představí Dvořákovu mši 24. února v 9.00 hodin v bazilice Milagrosa v Madridu. Mše bude hrána v původní verzi pro sbor a varhany z roku 1877. Vstup zdarma. Pouze do naplnění kapacity.

Mše D-dur "Lužanská", op. 86, slavnostně otevřela kapli v Lužanech, která byla dílem architekta Josefa Hlávky, zakladatele Akademie věd a umění ČR a významného mecenáše. Mši Dvořák vytvořil pro čtyři sólisty, malý sbor a varhany. Editor nakladatelství Novello, který původně nechtěl publikovat partituru v roce 1887, se roku 1892 rozhodl vydat upravenou verzi pro orchestr. Hudební dílo bylo poté 11. března 1893 představeno v Londýně.

Mše se skládá z následujících movimiento:

-Kyrie

-Gloria

-Credo

-Sanctus

-Benedictus

-Agnus Dei

 

Koncert bude doplněn skladbou pro varhany "Klamný příslib zlatého věku", který je součástí cyklu "Labyrint světa a ráj srdce" českého skladatele Petra Ebena.

Antonín Dvořák se narodil 8. září v Nelahozevsi do rodiny řezníka. Ačkoliv se ve svých třinácti letech přestěhoval do Zlonic, aby se vyučil řezníkem, jeho největším zájmem byla hudba. V roce 1857 nastoupil v Praze na varhanní školu a záběr svých studií později rozšířil o hru na housle, violu a piano.

Dvořák působil v Národním divadle v Praze jako houslista pod vedením Bedřicha Smetany. V této době začal komponovat svá první hudební díla. První větší úspěch zaznamenal v roce 1873 kantátou Hymnus, která ho proslavila doma i v zahraničí. Dvořák na svých dalekých cestách sklízel nevídané úspěchy. Byl mu udělen čestný doktorát na Univerzitě Cambridge a také působil na Pražské konzervatoři, kde posílil tamější učitelský sbor. Mezi léty 1892-1895 byl v čele Národní konzervatoře v New Yorku. V tomto období vznikají díla jako Stabat Mater, Slovanské tance či Moravské dvojzpěvy.

Po svém návratu do Prahy byl Dvořák v roce 1901 jmenován ředitelem Pražské konzervatoře. Svou pozornost jako skladatel věnoval především opeře. Vznikla proslulá díla jako Čert a Káča, Rusalka, Dimitrij a Armida. Poslední dílo zkomponoval v roce 1914. Ve stejném roce 1. května náhle zemřel. Jeho dílo sčítá téměř 120 opusů, z nichž většina představuje velká orchestrální, vokálně-instrumentální či hudebně dramatická díla.

Cantate Mundi je asociace, která se snaží podporovat a šířit vědomí o chorální hudbě pomocí seminářů, workshopů, literatury či projektů. Během pěti let svého působení uspořádala 12 kurzů, na které byli zváni hosté z řad profesionálů, například Miguel A. García Cañamero.

 

Koncert organizauje Cantate Mundi za spolupráce Českého Centra Madrid.

 

Více informací na:

www.cantatemundi.com