Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Expozice Orbis pictus představí v madridském Naves Mataderu velmi netradiční hudební nástroje

Kurátor Petr Nikl uvede v Naves Matadero výstavu s názvem Orbis Pictus. Do této interaktivní expozice návštěvníka zapojí mechanismy založené na kinetickém pohybu, světle a stínu a zvukových hudebních tónech. Výstava bude zahájena za přítomnosti Petra Nikla 11.12. v 17:00 a potrvá do 6.1.

Libuše Niklová vyráběla plastové hračky, které děti v 60. letech doslova milovaly a první, kdo měl tu čest je doma otestovat byl její syn Petr. Dnes jsou tyto hračky vnímané jako symbol designu své doby a její syn, dnes úspěšný spisovatel, malíř, fotograf, hudebník a scénograf, je jedním z nejuznávanějších českých umělců současnosti.

Petr Nikl spolu s Jiřím a Radanou Waldovými ve spolupráci s dalšími umělci vytvořili výstavu s názvem Orbis pictus v návaznosti na odkaz Jana Amose Komenského, který v roce 1658 napsal historicky první dětskou ilustrovanou knihu Orbis pictus a Labirint světa a ráj srdce.

 

Jednotlivá díla jsou představena jako nástroje, které využívají mechanismů kinetického pohybu, světla a stínu a hudebních a zvukových tónů, přičemž každý objekt má svůj originální charakter a formu interakce s návštěvníky. Objekty jsou instalovány vždy novým způsobem v závislosti na výstavním prostoru, a tím pokaždé vzniká unikátní a překvapující umělecký celek. Nástroje ožívají jen díky intervencím návštěvníků a výstava se tak stává prostorem pro hru a nabývá další výjimečné dimenze.

.“Interaktivní expozice Orbis Pictus Play  rozvíjí poselství Komenského a všech, kdo věří v sílu kreativní touhy po poznání. Představuje cestu, na níž návštěvníci – děti i dospělí - sami uvádějí do chodu jednotlivé pohyblivé, vizuální a zvukové exponáty a uvědomují si svou autorskou spoluúčast." uvádí Petr Nikl.

Výstava poprvé spatřila světlo světa v roce 2006 v Paříži a od té doby ji navštívilo více než 3 milióny návštěvníků, kteří se mohli přesvědčit o tom, že interaktivita a spontánnost tvoří součást univerzálního jazyka, který všichni ovládáme. K expozici se vyjádřila i CNN,"projekty jako Orbis pictus jsou velmi důležité. Podněcují lidi, aby přemýšleli jinak a aby hledali nové cesty a způsoby a to je základ moderní inovativní společnosti."

 

ORBIS PICTUS, Petr Nikl, Jiří Wald, Radana Waldová

Místo konání: Nave 11 
Návštěvní hodiny : úterý – pátek: 17:00 – 20:00, sobota – neděle: 12:00 – 20:00, zavřeno: 24.-25.12, 31.12., 1.1. 


Autoři projektu: Jiří Wald y Radana Waldová 
Autor umělecké koncepce: Petr Nikl 
Projektová manažerka: Lenka Váňová 
Umělci: Milan Casi, Miroslav Černý, Michael Delia, Mája Dvořáková, Ondřej Eremiáš, Luboš Fidler, Silvie Gajdošíková, Matej Gyárfáš, Oldřich Hozman, Martin Janíček, Ondřej Janoušek, Klára Kohoutová, Jiří Konvrzek, Petr Korecký, Jaroslav Kořán, Petr Lorenc, Jiří Melzer, Pavel Mrkus, Petr Nikl, Ondřej Puchta, Ueli Seiler-Hugova, Quido Sen, Ondřej Smeykal, Václav Smolka, Marianna Stránská, Čestmír Suška, Zdeněk Šmíd, Ján Turzo, Dušan Váňa, Ingrid Višňovská a Jiří Wald

Akci organizuje Nave 10 Matadero Madrid, České centrum Madrid, Czech Tourism a Zlínský zámek o. p. s.