Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Sympozium a expozice na téma čeští císařští velvyslanci v Madridu v 16.-19. století

Centrum humanitních věd při Španělské národní radě pro výzkum (CSIC) pořádá 15.11. sympózium, které nese název “Císařští velvyslanci v Madridu a jejich rezidenční sídla v Čechách. Kulturní a sociální styky v 16.-19. století.” Čeští a španělští odborníci pohovoří o významu kulturních styků v česko-španělském prostředí založených na dlouhé diplomatické tradici mezi Španělskem a Rakousko-Uherskem. Sympozium bude zahájeno v 9:30 a potrvá do 14:00. Poté bude na programu vernisáž výstavy věnované témuž tématu, která bude k vidění až do 5. prosince.

V 16. století bylo v Madridu založeno jedno z nejstarších císařských velvyslanectví. Konference a expozice se budou věnovat nejdůležitějším osobnostem rakousko-uherské diplomacie 16. – 19. století, které pocházely z českých zemí a působily u španělského dvora. Dalším důležitým tématem budou jejich sídla v Čechách, která jsou často inspirována španělskou architekturou, se kterou se velvyslanci seznámili na svých misích.

Události se zúčastní velvyslanec České republiky ve Španělsku Ivan Jančárek, předsedkyně Španělské národní rady pro výzkum (CSIC) Rosa María Menéndez López a generální ředitelka českého Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

 

Program

9:00 – 9:30
Registrace účastníků

9:30
Slavnostní zahájení sympozia

 

1.    seance

10:00 – 10:30
Petr Pavelec - ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Česká šlechta v evropské diplomacii

 

10:30 – 11:00
Milena Hajná - Národní památkový ústav ČR

Rakousko – uherští velvyslanci v Madridu a jejich česká sídla

 

11:00 – 11:30 
Almudena Pérez de Tudela - Patrimonio Nacional, El Escorial (Národní kulturní dědictví, El Escorial)

Velvyslanec Hans Khevenhüller a umělecké sbírky krále Filipa II. a císaře Rudolfa II.

 

11:30 – 11:50
Debata

 

11:50 – 12:10
Přestávka

 

2.    seance

12:10 – 12:40
Rubén González Cuerva – Historický ústav, CSIC

Juan de Borja v Praze (1578–1581): kulturní mise?

 

12:40 – 13:10
Ferrán Escrivà-Llorca - Universitat Jaume I, Castelló de la Plana

Sbírky z 16. století: rakousko-uherská hudba a hudební nástroje na dvoře Filipa III.

 

13.10 – 13.40
Jana Sedláčková - Národní památkový ústav ČR, Státní zámek Konopiště

Umělecké předměty uchované na Státním zámku Konopišti a jejich význam v česko – španělských vztazích

 

13:40 – 14.00
Debata

 

14:00
Vernisáž výstavy a komentovaná prohlídka za účasti českého velvyslance Ivana Jančárka

 

Projekt zaštiťuje český Národní památkový ústav ČR v rámci Evropského roku kulturního dědictví. V tomto roce se již uskutečnily nebo teprve uskuteční další akce pořádané na 40 českých a moravských hradech a zámcích, jejichž majitelé v minulosti působili jako evropští diplomaté. Spoluorganizátory akce jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo vědy, výzkumu a vzdělání ve Španělsku, Španělská národní rada pro výzkum (CSIC), Centrum humanitních věd (Španělsko), Velvyslanectví ČR v Madridu a Evropský rok kulturního dědictví.

Více informací o projektu:
https://www.npu.cz/en/NPU-and-heritage-conservation/NPU-the-institution/activities/Main-topics/31884-the-nobles-of-the-czech-lands-in-european-diplomacy

Expozice bude k vidění do 5.12. každý všední den do 19:00.