Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Brundibár španělsky

divadelni-noviny.cz, 29.3.2016

Teatro Real v Madridu odehraje od 4. do 24. dubna (premiéra 9. dubna) dvanáctkrát původní nastudování dětské opery Hanse Krásy na libreto Adolfa Hoffmeistera Brundibár. Zařazení Brundibára do programu souvisí s celkovou dramaturgií sezony 2015/2016: Parsifal Richarda Wagnera, Brundibár, Mojžíš a Áron od Arnolda Schönberga a Císař z Atlantidy Viktora Ullmana. Všechna tato díla mají co do činění se středoevropským antisemitismem v době, kdy Evropa rezignovala na svoje kulturní a civilizační hodnoty, říká umělecký ředitel Joan Matabosch.

Brundibár, proslulý zejména uvedením v židovském ghettu v Terezíně, ovšem nabízí podstatný historický a společenský přesah – nezapomeňme, že předehrou druhé světové války a rozpínavosti nacistů byl fašistický puč ve Španělsku (1937), že pod heslem „u Madridu se bojuje za Prahu“ tam odjížděli bojovat i čeští dobrovolníci a že to heslo nebylo jen komunistické, jak se později tvrdilo, ostatně hlas pozvedl i Karel Čapek dramatem Matka. Demokracie ve Španělsku tehdy padla a náckové se v různých podobách rozlezli skoro po celém světě. A začínají se rozlézat znovu, zase zupácky vyhrožují silou, zase zakazují divadelní představení, tak to vždycky začíná – a ze Slovenska k nám není daleko, ze Španělska to tehdy bylo dál!

Ve spolupráci s madridským Českým centrem se k uvedení Brundibára připravují doprovodné programy, které mají připomenout právě pohnuté události, jimiž opera a její tvůrci prošli: v Teatro Real bude výstava faksimile partitur, pozvánek, návrhů scény a dalších dokumentů ze sbírek Terezínského památníku a na terezínské uvedení zavzpomíná tehdejší dětská sboristka Dagmar Lieblová. Je dobré připomínat si, jak operu z roku 1938 skladatel s libretistou a s výtvarníkem Františkem Zelenkou studovali s dětmi v židovském sirotčinci v Praze (1941) – s těmi, jejichž rodiče už byli v lágru, jak je všechny poté deportovali do Terezína, kde měla opera premiéru (1943). Jak posloužila nacistům v propagandistickém filmu Der Führer schenkt den Jude eine Stadt (Hitler dal židům město) a při představení pro zástupce Červeného kříže (1944), aby ihned poté nacisté poslali většinu dětí, Krásu i Zelenku zplynovat do Osvětimi. V dnešní brutalitě to může znít jako pohádka, ale nezapomínejme. Vyplatí se to! V Madridu se opera hrála již v roce 2008, současnou inscenaci s dětským sborem Pequeños Cantores de la JORCAM (sbormistr Ana González) nastudoval dirigent Jordi Francés v režii Susany Gómez.

Fuente