Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Adéla Součková bude vystavovat v uměleckém prostoru OTR v Madridu

Výtvarnice Adéla Součková se zapojí svým ‘site-specific’ objektem do akce ‘Lenta explosión de una semilla’, ve kterém se setká skupina umělců z různých koutů světa ke společné reflexi nad dopady lidského jednání na životní prostředí. Právě vztah mezi kulturou a přírodou je jedno z klíčových témat prací Adély Součkové. Zahájení výstavy proběhne 25. února v prostoru OTR jako součást programu Gallery Night Mezinárodního veletrhu současného umění ARCO v Madridu.

„Strom: pomalá exploze semínka”, napsal Bruno Munari. Projekt ‘Lenta explosión de una semilla’ nahlíží kritickým pohledem na predátorské vztahy, které jsme během naší historie vytvořili mezi námi a přírodou, ale i mezi sebou navzájem. Současně však věří v možnost změny a nového potenciálu klíčení a růstů. Návrat k semínku je návratem do míst, kde jazyky a hegemonní diskurzy mohou být protichůdné, vystavené kritice a zhuštěné natolik, že znovu spatříme horizont. Je to možnost nového začátku, mnoha nových začátků.

Adéla Součková (Opava, 1985) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Kromě toho byla na rezidenci v Art in General v New Yorku a v Sesama v Indonesii. Stěžejním vyjadřovacím prostředkem Součkové je kresba a text. Občas však zapojí i performance, objektové instalace nebo videa. Ve své tvorbě tematicky čerpá z napětí vztahu přírody a kultury, ze starých mytologií a archetypů, ale i z aktuálních diskusí na téma ekologie nebo feminismus. Součková, která střídavě žije v Praze a Berlíně, měla možnost vystavovat po celé Evropě. Svou tvorbu představila v Česku, Německu, Polsku, Francii, Belgii, Itálii či Lotyšsku. V roce 2014 a 2015 byla finalistkou Ceny kritiky za mladou malbu a v roce 2018 Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Od roku 2010 prošla uměleckým prostorem OTR, jehož činnost koordinuje brazilský umělec Marlon de Azambuja, už spousta nejrůznějších výtvarníků. A to jak těch uznávaných, tak i těch méně známých, kteří zde dostali první možnost představit svou tvorbu madridskému publiku.

 

Přehlídky se zúčastní široká škála umělců z různých zemí a generací:

Adéla Součková 
Adolfo Schlosser
Amaia Urra
Carolina Cordeiro
Cocinar Madrid + Las Polish Fermentos
Dandara Catete
Detanico Lain
Erika Verzutti
Estefanía Santiago
Gabriela Bettini 
Gisela Motta & Leandro Lima + Claudia Andujar 
Maria Jerez

 

Více informací na:

https://espaciodearteotr.com/ 

https://www.adelasouckova.com/home/