Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Významná česká překladatelka Anežka Charvátová vystoupí na semináři o literárním překladu v Madridu

Anežka Charvátová, přední česká překladatelka zaměřená na iberoamerickou literaturu, povede překladatelský seminář s názvem „Překlad jako most mezi jazyky a kulturami?“, který pořádá madridský Francouzský Institut. Spolu s dalšími představiteli evropských překladatelských institutů se zamyslí nad významem a úlohou překladatelství v Evropské Unii. Vstup zdarma do zaplnění sálu, rezervace nutná.

Seminář slouží jako platforma k setkání a výměně zkušeností mezí profesionálními překladateli, studenty, editory a akademiky, stejně jako k seznámení široké veřejností s problematikou překladu. Klade si za cíl zdůraznění nedoceněné práce překladatele a lepšího pochopení prostředí literárního překladu ve španělském a evropském kontextu. Překladatelství je bezpochyby jednou ze zásadních věcí v budování vztahů mezi zeměmi a kulturami a žádný milovník cizojazyčné literatury se bez něj neobejde.

20:00 „Překlad jako most mezi jazyky a kulturami?“

Debaty o úloze překladu ve společném soužití národů Evropské Unie se zúčastní:
Yves Chevrel, emeritní profesor Pařížské univerzity a specialista na historii překladatelství,
José Aníbal Campos, literární překladatel z anglického a německého jazyka,
Anežka Charvátová, česká překladatelka hispanoamerických autorů,
Luis González, vedoucí překladatelského oddělení při Evropské komisi ve Španělsku.

Doktorka Anežka Charvátová je jedna z nejvýznamnějších českých hispanistek a svojí činností přispívá k propagaci hispánské kultury v České republice. Působí jako pedagožka na Karlově univerzitě v Praze, kde vyučuje historii překladatelství a hispanoamerickou a španělskou literaturu. V současnosti je jednou z nejvyhledávanějších a nejznámějších překladatelek ze španělštiny, francouzštiny a italštiny. Mezi její práce patří například překlady děl Roberta Bolaña, Guillerma Cabrery Infante, Maria Vargase Llosy, Ernesta Sábata, Luise Sepúlvedy, Adolfa Bioye Casarese, Carlose Fuentese, Umberta Eca, a dalších. Za své překlady obdržela ceny Josefa Jungmanna (2013) a Magnesia Litera (2004).
Během své profesionální kariéry pracovala jako editorka ve třech vydavatelstvích, kde se podílela na šíření španělské a hispánské literatury v českém prostředí. Spolupracuje na literárních pořadech Českého rozhlasu a pravidelně přispívá do několika novin a časopisů. Kromě toho moderuje debaty se spisovateli pro kulturní instituce, jako jsou Institut Cervantes v Praze, Praha – město literatury nebo pražským knižní veletrh Svět knihy.

Seminář organizuje Francouzský Institut v Madridu ve spolupráci s Českým centrem v Madridu.

Více informací, celý program a rezervace míst na https://www.eventbrite.es/e/registro-tendiendo-puentes-entre-las-lenguas-seminario-de-traduccion-literaria-73439901723

Foto: Richard Klíčník