Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Global Science Café: Výzkum a inovace v boji s  COVID-19

Čeští odborníci na průmyslový výzkum a inovace, kteří se významně podílejí na boji proti viru COVID-19, budou hosty další diskuze organizované Českými centry. Událost můžete sledovat na facebooku Českých center 22. června v 18h. Program bude v anglickém jazyce.

Global Science Café Czech Centres (GSC) je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci, inovátory, ekonomy a dalšími osobnostmi z různých oborů.    

GSC (v současnosti ve formátu online) je pořádaný Českými centry a sdílený v rámci celé sítě. Jde o neformální fórum určené k diskuzi nad současnými vědeckými a společenskými otázkami.  

Účastníci diskuze:
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Rektor ČVUT 
V průběhu své kariéry doc. Vojtěch Petráček pracoval pro řadu předních institucí v České republice i v zahraničí. V roce 2004 nastoupil na Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a sub atomickou fyziku a je zodpovědný za studium v oblasti experimentální jaderné fyziky. Je vedoucím výzkumného týmu, který pracoval na experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE získal v roce 1998 cenu Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky za práci na návrhu a implementaci lineárního detektoru křemíku (SDD). Za práci na detektorech byl navíc dvakrát oceněn rektorem ČVUT v Praze. Jeho hlavní oblast vědeckého zájmu je ve fyzice ultra relativistických jaderných srážek a fyzice částic. Od roku 2010 do roku 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum ČVUT v Praze.    

Šimon Walzel 
Student magisterského oboru biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. Člen a koordinátor týmu inženýrů v projektu CoroVent, koordinátor, programátor a administrátor zavádění výuky biomedicínského inženýrství pro University of Health Sciences a Institute of Technology, Kambodža.  Mimo jiné se věnuje výzkumu dýchání pod lavinovým sněhem.  

David Miklas – Iniciativa Covid-19 
Technologický podnikatel s mnohaletými zkušenostmi. Založil dva startupy, které poté prodal větším společnostem. Během své kariéry byl zodpovědný hlavně za obchodní strategii, rozvoj podnikání a produktový design. Ve své poslední společnosti se zaměřil na výrobu 3D tiskáren, takže má zkušenosti v oblasti rychlého prototypování a výroby.
Jeho poslední projekt COVMASK dodal českým lékařům, zdravotníkům a nemocnicím více než 22 000 respirátorů. Je vlastníkem společnosti leteckého simulátoru inAero, která provozuje nejlépe hodnocený letový simulátor L410Simulator.cz a provozuje také malou loděnici pro e-čluny KEELCRAFT.  

Pavel Burget, Ph.D. - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
Pavel Burget, Ph. D., je vedoucím testovacího pracoviště pro průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a docentem na katedře řídicí techniky na ČVUT v Praze, FEE. Zabývá se průmyslovými komunikačními a řídicími systémy, optimalizací robotických výrobních buněk a diskrétních událostí. Od roku 2019 je členem výkonné rady Národního centra pro průmysl 4.0 a členem výkonné rady RICAIP – Výzkumného a inovačního centra pro vyspělou průmyslovou výrobu.    

Moderátor: Petr Kaiser - zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii Ministerstva zahraničních věcí