Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.5.2018 9:30

Český den vodohospodářství v Madridu

Čeští a španělští specialisté na nejnovější technologie a metody v oblasti vodohospodářství se sejdou 24. května na Velvyslanectví České republiky v Madridu. Setkání se uskuteční za účelem veřejné prezentace posledních postupů a projekt, a také za účelem navázání oficiální a podnikové spolupráce. Akci společně pořádá České centrum v Madridu, Velvyslanectví České republiky, CzechTrade a IMDEA Agua.

Program

9:30-10:00 Registrace firem

10:00-10:50 Zahájení a prezentace pořadatelů

  • · Paní Zdeňka Kostik Šubrová, zástupkyně velvyslankyně na Velvyslanectví České republiky v Madridu
  • · Paní Petra Jindrová, ředitelka CzechTrade Madrid
  • · Paní Jitka Loucká, ředitelka Hispánsko-české obchodní komory
  • · Paní Juana Sanz, koordinátorka VaV MDEA Agua

10:50-12:20 Představení českých firem

  • · CINK HYDRO - ENERGY k.s. Výrobce kompletního zařízení pro malé vodní elektrárny s turbínami Crossflow, Pelton, Kaplan a Francis o výkonu do 7 MW. http://cink-hydro-energy.com/es/home-2/
  • · GESS-CZ, s.r.o. Výrobce největších šnekových čerpadel ve střední a východní Evropě od průměru 200 mm až do průměru 4300 mm.  http://www.gess.cz/en
  • · NANO IRON, s.r.o. Výrobce inovativních materiálů pro aplikace v životním prostředí. Nanoželezo pro sanaci podzemní vody, železany pro dočišťování vod aj. http://nanoiron.cz/en/
  • · J&F e-dual, s.r.o. Obchodní podnik zaměřený na shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úpravu odpadů k dalšímu využití.

12:00 - 14:00 Přestávka

 

Profily českých hostů na konferenci:

Václav Šípek

Asistent Ústavu hydrodynamiky Akademie věd České republiky.

Václav Šípek studoval na Karlově univerzitě v Praze, kde získal doktorát, na univerzitě v Sheffieldu ve Velké Británii a na univerzitě ve Stuttgartu v Německu. Od roku 2009 je vědeckým pracovníkem Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR a od roku 2017 je vědeckým tajemníkem této instituce. Vyučuje hydrologické modelování na Univerzitě Karlově v Praze a věnuje se výzkumu v oblasti hydrologického modelování, hydrologii půdy a hydrologickým prognózám.

 http://www.ih.cas.cz/en/research  

Jan Slunský

Ředitel společnosti NANO IRON.

Vystudoval strojní inženýrství na Vysoké škole technologické v Brně a na Technické univerzitě v Dánsku. Zde také pracoval jeden rok na své diplomové práci zaměřené na model předpovědi síly řezu. V současné době pracuje v NANO IRON, předtím pro společnost LAC. Se svou společností se podílel na projektu NanoRem, který využívá nanotechnologie pro čištění životního prostředí.

http://nanoiron.cz

Lukáš Dvořák

Vědecký pracovník Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

Lukáš Dvořák exceloval ve svém výzkumu pokročilých řešení pro čištění odpadních vod. Má mezinárodní zkušenosti ze Švýcarska v oblasti čištění odpadních vod ve farmaceutické oblasti a z Mexika v oblasti čištění odpadních vod v textilním průmyslu. Vedle své práce na Technické univerzitě v Liberci je odborným členem České membránové platformy, České vodohospodářské asociace a spolupracuje s několika mezinárodními časopisy.

http://nanopurificador.com
http://nanopurificador.com/fn-aqua-3/

 

Více informací na:
http://www.agua.imdea.org/

 

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

24.5.2018 9:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala