Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.9.2007 0:00 - 28.10.2007 0:00

Loutky z filmů Aurela Klimta

V rámci festivalu animovaného filmu ANIMADRID, jehož letošního ročníku je Česká republika hostující zemí a na kterém se předvede na 130 českých animovaných filmů, se uskuteční výstava jednoho z našich nejlepších současných animátorů, Aurela Klimta.

 

Loutkové filmy Aurela Klimta

Foto zdroj: Česká televize

Cesta Aurela Klimta (*1972) k loutkovému filmu začala na pražské filmové škole FAMU, kde v 90. letech minulého století studoval. Jeho profesorem nebyl nikdo „menší“ než klasik světového animovaného a především loutkového filmu Břetislav Pojar. Odtud zřejmě pramení jeho hluboký a niterný vztah k loutkovému filmu.

Z filmu: Fimfárum (Zdroj: A. Klimt) 

V době, kdy Aurel Klimt na FAMU studoval byla katedra animovaného filmu velmi chudě technicky vybavena a měla k dispozici pouze dvě kostry filmových loutek. Chtěl-li tedy Aurel natočit loutkový film – a on chtěl – musel najít takový námět, který by se obešel pouze s dvěma postavami.

Z filmu: Franta Nebojsa (Zdroj: A. Klimt)

Našel ho v kratičké povídce zapomenutého a znovu objeveného ruského autora 30. let Daniila Charmse „Maškin zabil Koškina“. Na kostry si sám navrhnul a vyrobil loutky a natočil krátký pětiminutový film, který se ukázal být hlubokou sondou do podstaty tzv. „ruské duše“. S tímto filmem vyhrál každoroční bilanční přehlídku FAMU. Předsedou poroty byl tehdy významný český filmař, jeden z otců nové vlny českého filmu 60. let a nyní vysoce ceněný pedagog filmové školy v New Yorku Vojtěch Jasný. Ten byl tímto drobným filmem upřímně nadšen a označil ho za „malý klenot“. Start do loutkového filmu se tedy Aurelu Klimtovi nadmíru vydařil.

Z filmu: Hrbáči z Damašku (Zdroj: A. Klimt)

K ruské tématice a Daniilu Charmsovi se vrátil ještě ve svém profesionálním debutu „Pád“, který vznikl kompilací Charmsových povídek „Pád“ a „Vypadávající stařeny“. Na Charmsovi lákal Aurela Klimta jeho absurdní surrealisticky a místy až černý humor. Tato poloha byla vlastní renomovanému výtvarníkovi řady kreslených a loutkových filmů Petru Pošovi. Proto mu Aurel Klimt svěřil výtvarnou práci na svém „Pádu“. Ukázalo se, že to byla velmi dobrá volba. Pošovy výrazné karikaturní loutky výborně vystihují atmosféru a humor Charmsovy literární předlohy.

Z filmu: Hrbáči z Damašku (Zdroj: A. Klimt)

Pro svůj absolventský film „O kouzelném zvonu“ zvolil Aurel Klimt technologii poloplastické loutky, kterou proslavil ve svých „medvídcích od Kolína“ jeho profesor Břetislav Pojar. Na tomto filmu se také poprvé setkal s výtvarníkem, s nímž většinou spolupracuje dodnes, vynikajícím ilustrátorem Martinem Velíškem. Všechno na filmu si dělali sami. Loutky i kulisy, které pak Martin Velíšek pomaloval. Martin byl autorem výtvarných návrhů a Aurel vymýšlel technologii, která udělala z ploché kresby reliéf a určila pohybové možnosti poloplastických loutek. „O kouzelném zvonu“ je pohádka, ale taková trochu bláznivá, ve které našly zalíbení nejen děti, ale i mnozí dospělí. Už to nebylo krátké školní cvičení, ale profesionálně zvládnutý patnáctiminutový film, což je ve světě animace již dosti náročná metráž. Po „Kouzelném zvonu“ bylo jasné, že český loutkový film neodejde do hrobu s Břetislavem Pojarem a Vlastou Pospíšilovou, ale naopak, že těmto mistrům vyrostla v osobě Aurela Klimta mladá a velmi zdatná konkurence. Kvality „Kouzelného zvonu“ byly mnohokrát oceněny a, měřeno počtem festivalových cen, je to doposud jeho nejúspěšnější film.

Z filmu: Maškin zabil Koškina (Zdroj: A. Klimt)

Česká veřejnost však vnímá Aurela Klimta především jako jednoho z hlavních tvůrců a hlavního organizátora dvou celovečerních loutkových filmů „Fimfárum Jana Wericha“ a v roce 2006 dokončeného „Fimfárum 2“. K realizaci obou filmů se opět spojil s výtvarníkem Martinem Velíškem. Pro „Fimfárum Jana Wericha“ vytvořili pohádky „Fimfárum“ a „Franta Nebojsa“, zatímco pro „Fimfárum 2“, jež obsahuje čtyři pohádky čtyř režisérů, natočili pohádku „Hrbáči z Damašku“. Každá z pohádek byla natáčena v jiném studiu. Ta Klimtova v jeho vlastním Studiu ZVON, které založil v roce 2003 v Malešově poblíž Kutné Hory.

Z filmu: Pád (Zdroj: A. Klimt)

Mohlo by se zdát, že v současném světě animovaného filmu, kde to přímo kypí nejrůzněji pojatou počítačovou animací, představují loutkové opusy Aurela Klimta jakýsi relikt z minulého století. Nuže, není tomu tak. Aurel Klimt se nebrání jakékoli animační technologii, ale volí vždy tu, která je pro právě připravovaný nebo natáčený film ta nejvhodnější. Konec konců „Fimfárum 2“ nebylo natáčeno klasickou filmovou kamerou, ale digitálními fotoaparáty a v roce 2005 vytvořil Klimt velmi zajímavý snímek pro EXPO v japonském Aichi „Sklárna“, kde pozoruhodným způsobem zkombinoval hru živých tanečníků a sklářů s digitální animací figur českého sochaře Igora Kitzbergera.

Z filmu: Sklárna (Zdroj: A. Klimt)

 

 

Martin Velíšek (*1963)

Po maturitě na Sklářské škole v Kamenickém Šenově studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve sklářském atelieru u prof. Stanislava Libenského. Své skleněné vázy vystavoval s velkým úspěchem snad po celém světě. V roce 1992 připravil se svým spolužákem Michalem Machatem sérii výstav, která zůstala v naší paměti jako jeden z prvních mediálních skandálů, kdy byly některé z obrazů označené za obscénní a musely být zakryty. Martin Velíšek je výborný kreslíř a žádaný ilustrátor.

Je držitelem dvou Českých lvů za výtvarné zpracování animovaných filmů projektu Fimfárum. Od roku 2003 je díky tomu členem České Filmové Akademie.

 

Petr Poš (*1944)

malíř, grafik, výtvarník animovaných filmů

Absolvent Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze (1958-1962), ateliéru filmové a televizní grafiky u profesora Hoffmeistera. Po absolutoriu získal stáž na Královské akademii v Bruselu (u profesora Dewinta). Pracuje v oblasti reklamní grafiky, ilustrace, výstavního designu. Za dlouhou dobu své výtvarné činnosti ilustroval zhruba 30 knih a vytvořil 40 filmových plakátů, za něž získal řadu čestných uznání. Je držitelem dvou Českých lvů za výtvarné zpracování animovaných filmů projektu Fimfárum. Od roku 2003 je díky tomu členem České Filmové Akademie.

 

Igor Kitzberger (*1963)

Rozhodnutí, stát se sochařem, se zrodilo v dílně jeho otce, uměleckého kováře.

V letech 1978 - 1982 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecký kovář.

V letech 1984 - 1990 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, obor sochařství.

Od roku 1990 realizuje ve své dílně plastiky z bronzu a oceli.

 

 

Jiří Kubíček

 

Aurel Klimt

            Narodil se 6. 8. 1972 v Žilině. Od čtyř let pak žil v Praze, kde po absolvování Gymnázia Jana Keplera vystudoval Katedru animované tvorby na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění. Nejprve se věnoval kreslené animaci, posléze v ateliéru Radka Pilaře videoartu a od třetího ročníku pod vedením profesora Břetislava Pojara pixilaci a loutkové animaci.  Během studií na sebe výrazně upozornil již svými prvními filmy a jeho jméno proniklo na mezinárodní festivaly. Za svou tvorbu získal vysoká domácí i mezinárodní ocenění, včetně nominace na studentského Oskara.

            Od dokončení školy pracuje především na svých autorských filmech, ale realizoval i divadelní představení, televizní znělky, či reklamy. Na svých filmech, ale i ostatních projektech si zajišťuje scénář, střih, animaci, režii, technologii (scénografii) a většinou i námět, u některých děl také výtvarno. Je i výkonným producentem svých filmů.

Od roku 1999 působí na katedře animované tvorby Pražské FAMU jako pedagog. Ve stejném roce se přestěhoval do Malešova u Kutné Hory, kde v roce 2003 založil i vlastní Studio ZVON pro svou další filmovou a divadelní práci. V roce 2006 se stal zároveň vedoucím katedry.

 

 

Videoarty:

           

„Dávno“ ­– 1992

 

„Uvnitř“1994  – Hlavní cena diváka a čestné uznání – Mladá kamera 94

 

 

Filmy:

           

„Maškin zabil Koškina“1996 – Maxim – Festival FAMU 96, Čestné uznání Fites 96, Kristián 96 - cena české filmové kritiky

 

„Eastern – Krvavý Hugo“1997 – Maxim – Festival FAMU 97, 1.místo – Brněnská šestnáctka 97, Hlavní cena – Cergy Pontoas 98 (Paříž), Nominace na studentského Oskara 1998

 

„O kouzelném Zvonu“1998 – Kristián 98, Cena Hermíny Týrlové – Zlín 99, Cena dětské poroty – Annecy 99 (Francie), 1.místo – Tel Aviv 2000 (Izrael), Bronzový lev – Taipei 2000 (Taiwan), Nickledeon Award – New York Children´s festival 2001

 

 „Pád“ - 1999 - Kristián 99, Cena Českého literárního fondu 2000, Zlatý tanečník – Huesca (Španělsko), Hlavní cena Mezinár. asociace film. klubů - Huesca, 1.místo – Trieste 2001 (Itálie), Zvláštní cena poroty – Angers (Francie)

 

„Fimfárum“ 2001 - Kristián 2001

 

„Franta Nebojsa“ – 2002 - Kristián 2002, Nejlepší film pro děti – AniFest 2003 Třeboň

 

„ Fimfárum Jana Wericha “2002 - (režie spolu s Vlastou Pospíšilovou)

Kristián 2002 – cena české filmové kritiky, 1.místo – Moskevský festival filmů pro děti Zlatá rybka 2003, Český lev 2003 za výtvarný počin

 

 „Sklárna“ – 2005

 

„Hrbáči z Damašku“ – 2006

 

„Fimfárum II“ – 2006 - (režie spolu s V. Pospíšilovou, B.Pojarem a J.Balejem)

 Nejlepší celovečerní film – Anifest 2006 Třeboň,             Český lev 2006 za výtvarný počin

 

 

Další projekty: 

 

„Kouzelný zvon“2000 – loutkové divadelní představení (Minor)

            „Kavky“2000 – znělky televizního pořadu pro ČT

„Lajka, Čchin a Gagarin”2003 - loutkový divadelní muzikál

            „Zima“ – 2003pilotní film připravovaného filmu „Lajka“

            „Akce cihla“ – 2005 - spot fondu pro duševně postižené

            „Zaječí výlet“ – 2007 – ekologický spot pro Prahu

 

 

Připravované projekty:

 

            “Lajka” – celovečerní loutkový film

            “Myslivecká odysea” – celovečerní trikový film

            “Válka s mloky” – celovečerní trikový film

 

 

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

Od: 28.9.2007 0:00
Do: 28.10.2007 0:00

Organizátor:

České centrum Madrid, Radnice města Madrid


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala