Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.4.2004 0:00 - 0:00

Velikonoční koncert

Klavírní kvarteto Ensemble Martinů zahraje díla J. Haydna, B. Martinů, S. Bodorové a A. Dvořáka.

    

E N S E M B L E      M A R T I N Ů

 

                 Ensemble Martinů  je klavírní kvarteto ve složení klavír-flétna-housle-violoncello. Ensemble Martinů nahrál 5 CD pro renomované vydavatele, desítky snímků pro Český rozhlas, vystoupil na největších českých i světových festivalech, v České televizi. Na prestižní  cenu Českého spolku pro komorní hudbu v České filharmonii byl navržen v roce 2003.  Tento soubor byl založen v roce 1978 Janem Riedlbauchem, profesorem Pražské konzervatoře, a  Josefem Riedlbauchem,členem Pražských symfoniků FOK. V  roce  1993  se  stal uměleckým vedoucím  Miroslav Matějka.

        

          Od počátku existence souboru  v  jeho repertoáru dominovala - kromě velkých mistrů hudby 18. - 20. století (Dvořáka,  Beethovena, Haydna a jiných) - hudba českých soudobých autorů a díla velikána české hudby Bohuslava Martinů. Ensemble Martinů uvádí klavírní kvartety a klavírní tria s flétnou,  ve střední Evropě ustálil a výrazně obohatil  sestavu  klavírního kvarteta v žánru komorní hudby (místo violy  flétna) a  v tomto  unikátním složení inspiroval řadu největších současných českých skladatelů k napsání  kompozic (Zdeněk Lukáš, Sylvie Bodorová, Václav Riedlbauch, Jiří Teml, Miroslav Kubička, Otomar Kvěch, Jiří Matys). Také proto Ministerstvo kultury podporuje některé jeho koncerty s podílem  soudobé české hudby uváděné v historickém kontextu s hudbou světovou. Řada dalších skladeb z repertoáru kvarteta  zní v tanečních, rockových a jazzových (blues, swing)  plochách (Astor Piazzolla, Ivan Kurz, Lukáš Hurník , Alexej Fried- Leonard Bernstein, Michal Rataj). Díky energii a komunikativnosti těchto skladeb  jsou vyhledávány  mladou generací posluchačů.

 

                Flétnista Miroslav Matějka byl vybídnut k premiérám či nahrávkám více než padesáti  skladeb českých autorů, je producentem Festivalu Doteky hudby a poezie v Praze a sólově vystupuje s Virtuosi Pragenses orchestra. Klavírista Daniel Wiesner vystupuje jako sólista České filharmonie, natočil více jak 10 sólových a komorních CD pro renomované české vydavatele (Panton, Supraphon, Triga). Bledar Zajmi je koncertním violoncellistou orchestru Opery Národního divadla v Praze. V roce 1999 získal 2. cenu na mezinárodní soutěži komorní hudby "Palma ď ORO" ve Finale Ligure v Itálii a cenu poroty za nejlepší interpretaci povinné skladby. Sólově vystupuje s Moravskou filharmonií Olomouc či Státní filharmonií Brmo. Houslista Radek Křižanovský byl řadu let členem České filharmonie a se smyčcovým kvartetem Apollón  vystoupil na významných světových festivalech (Bruckner festival v Karlsruhe, Mitte Europa, Bregenzer festspiele).

 

                Diskografii souboru tvoří CD: 2 CD – vydavatelství Triga („Con flauto“ a „Odcházení“) , „Ozvěny z dávna“ - EM-ART,  „Jazz & Rock  in classic“ – Radioservis, „Antonín Dvořák“ – MusicVars. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas, natáčel pro National Radio Espaňa či pro Bulharkou státní televizi . 

             

               V Praze soubor vystoupil na prestižních koncertech a festivalech: Rudolfinum (Česká filharmonie - Český spolek pro komorní hudbu), Dvořákovo muzeum (sdružení Harmonia),  Svatý Vavřinec (Pražské jaro-Klub přátel), Kostel Šimona a Judy (Symfonický orchestr FOK), Lichtenštejnský palác na HAMU (Hudba mezi obrazy, Doteky hudby a poezie,  Přítomnost), Klementinum (EM-ART, Armonico Praga), Moravský podzim v Brně, Smetanova Litomyšl, Festival Antonína Dvořáka a další. Ensemble Martinů je pravidelně zván  na koncertní turné –  Španělsko, Německo, Švédsko, Itálie, Francie, Japonsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Vystoupil na mnoha festivalech, mimo jiné na International Judiska - Norrköping či na nejstarším světovém  Festivalu komorní hudby v Plovdivu. 

 

D a n i e l   W i e s n e r -  k l a v í r

M i r o s l a v   M a t ě j k a -  f l é t n a,  u m ě l e c k ý   v e d o u c í

R a d e k  K ř i ž a n o v s k ý  -  h o u s l e

B l e d a r   Z a j m i -  v i o l o n c e l l o

 

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

2.4.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

Česke centrum Madrid


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala