Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.3.2018 - 24.4.2018

Výstava Helgy Weissové v Madridu

Centrum Sefarad-Israel v Madridu bude hostit výstavu složenou z více než 100 děl autorky Helgy Weissové-Hoškové. Umělkyně jako dospívající dívka v obrazech zachytila hrůzy holokaustu, které sama zažila během pobytu v Terezíně, Osvětimi a dalších nacistických táborech. Tyto zkušenosti se promítly i do její pozdější tvorby. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 19. března 2018 v 19 hodin a výstava bude k vidění do 30. dubna 2018. Helga Weissová v současné době připomíná prostřednictvím své tvorby hrůzy holokaustu, aby "se historie neopakovala".

Výstava v Centru Sefarad-Israel obsahuje dvě samostatné části. První část výstavy "Kresli, co vidíš" je složena z 58 obrazů vytvořených Helgou Weissovou-Hoškovou mezi lety 1941 a 1944, které prožila v táboře Terezín. Do Terezína byla deportována spolu se svými rodiči jako dvanáctiletá. Druhou část tvoří 50 obrazů z pozdější tvorby. Hlavním tématem jejích děl z obou tvůrčích období je holokaust.

Helga Weissová-Hošková (Praha 1929) se narodila ve stejném roce jako Anna Franková. Stejně jako ona si i Helga psala deník a pomocí kreseb zachycovala události od začátku okupace Československa v roce 1938 až do osvobození koncentračního tábora Mauthausen roku 1945. Během války byla deportována z Terezína do Auschwitzu a Freibergu, poté Mauthausenu.

Ve věku osmi let zažila Helga nacistickou invazi do Prahy. Nacistický režim nepřipouštěl, aby židovské děti navštěvovaly školy a jejich rodiče pracovali. V roce 1941 byla celá rodina poslána do Terezína. Válku z rodiny přežila jen Helga a její matka. Tři roky Helga dokumentovala každodenní život v Terezíně prostřednictvím kreseb, dokud nebyla deportována do Auschwitzu. Její obrazy jsou jedinečnou výpovědí ilustrující život v ghettu Terezín a svědectvím o zdejších krutostech a utrpení. 

Předtím, než byla Helga deportována do Osvětimi, dala své kresby a poznámky do úschovy strýci, který je schoval mezi cihlami ve zdi. Z 15 000 dětí, které dorazily do Terezína a byly poslány do Osvětimi, přežilo holocaust jen 100. Po návratu do Prahy doplnila Helga své terezínské vzpomínky a připsala ty, které prožila v dalších koncentračních táborech.

Helga Weissová, známá také po sňatku s hudebníkem Jiřím Hoškem jako Helga Hošková-Weissová, byla jedním z mála Židů, kteří se po válce vrátili do Prahy. V 50. letech studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením slavného kubistického malíře a sochaře Emila Filly. V roce 1993 získala čestný doktorát na Massachusetts College of Arts za její příspěvek ke grafickému umění. V současné době žije Helga v Praze, ve stejném domě, kde se narodila před 88 lety.

Deník Helgy Weissové byl vydán před několika lety ve Španělsku nakladatelstvím Sexto Piso v překladu Kepy Uharteho.

Více informací na: http://www.casasefarad-israel.es/


Místo konání:

Calle Mayor 69, Madrid

Datum:

Od: 19.3.2018
Do: 24.4.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala